Giới thiệu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Giới thiệu


Lịch sử hình thành và Phát triển

Xuất phát từ nhu cầu cung ứng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Đồng Nai nói riêng và khu vực kinh tế trọng điểm phía nam nói chung. Đảng bộ chính quyền và nhân dân Đồng Nai mong muốn có một trường đại học ở Đồng Nai. Chính vì vậy ngày 24  tháng 9 năm 1997 Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký quyết định số 790/TTg chính thức cho ra đời trường Đại học Lạc Hồng. Đến nay trường đã phát triển toàn diện, từ hệ, ngành đào tạo, hoạt động chuyên môn từ cấp quốc tế đến cơ sở vật chất.

Khoa Tài chính – Kế toán là một khoa trực thuộc trường Đại học Lạc Hồng. Khoa Tài chính-Kế toán có tiền thân là Khoa Kinh Tế. Năm 2005, xuất phát từ nhu cầu học tập ngày càng tăng đối với các ngành kinh tế, Khoa Tài chính – Kế toán được thành lập trên cơ sở tách ngành Kế toán và ngành Tài chính – Ngân hàng ra khỏi Khoa Kinh Tế theo Quyết định số 298 ngày 17/09/2005 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Lạc Hồng.

Do số lượng sinh viên của ngành Kế toán và Tài chính – Ngân hàng ngày càng tăng, đầu năm 2010, Khoa Tài chính – Kế toán tách thành hai khoa: Kế toán – Kiểm toán và Tài chính – Ngân hàng theo quyết định số 298 ngày 17/09/2010 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Lạc Hồng.

Đến năm 2014, để thuận lợi cho công tác quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo, ngày 01/7/2014 Hiệu trưởng trường Đại Học Lạc Hồng ký quyết định số 714/QĐ-ĐHLH hợp nhất hai khoa Kế toán – Kiểm toán và Tài chính – Ngân hàng trở lại Khoa Tài chính - Kế toán như hiện nay.

Tập thể sư phạm khoa luôn mong muốn xây dựng một khoa Tài chính kế toán phát triển vững mạnh góp phần đưa trường Đại học Lạc Hồng trở thành 1 trong những trường Đại học hàng đầu tại Việt Nam.

Ban lãnh đạo Khoa luôn chú trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên, nhân viên trong khoa. Trong thời gian qua, ngoài việc luôn khuyến khích độ ngũ giảng viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, Khoa còn thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề cho cán bộ giảng viên, nhân viên tham gia để củng cố và nâng cao chuyên môn.

Hiện nay đội ngũ giảng viên khoa hiện nay là 26, bao gồm 2 PGS, 9 TS, 3 NCS và trên 12 thạc sĩ được đào tạo trong và ngoài nước được tiếp cận những kiến thức và phương pháp giảng dạy tiên tiến. Khoa Tài chính kế toán đã hình thành môi trường học tập thân thiện và thực tế.

Khoa Tài chính – Kế toán có ba chuyên ngành đào tạo chính đó là: Ngành Tài chính – Ngân hàng, Ngành Kế toán, Ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng.

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  208,914       1/658