Giới thiệu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Giới thiệu


Đội ngũ nhân sự

CỐ VẤN CHUYÊN MÔN

PGS.TS. Huỳnh Đức Lộng

 

TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Quốc Huy

Lý lịch khoa học 

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Văn Hải

Lý lịch khoa học

 ĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN

Thư ký

ThS. Võ Hồng Gấm

Quản sinh

ThS. Trần Thị Kim Thanh

 

 

Quản lý Thực tập

CN. Lê Thị Thùy Dung

Giáo vụ

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

 ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN NGÀNH KẾ TOÁN

TS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Trưởng Bộ Môn Kế Toán Tài Chính

Lý lịch khoa học

ThS. Lê Thủy Tiên

Trưởng BM Hệ Thống Thông Tin KT

Lý lịch khoa học

 

 

ThS. Nguyễn Tiến Quang

Trưởng bộ môn Kế Toán Quản Trị

Lý lịch khoa học

ThS. Lý Thị Thu Hiền

Trưởng Bộ Môn Kiểm Toán

Lý lịch khoa học

 

 

ThS. Lâm Ngọc Nhẫn

Giảng Viên

Lý lịch khoa học

ThS. Lê Nguyên Giáp

Giảng viên

Lý lịch khoa học

 

 

ThS. Lê Vũ Hà

Giảng Viên

Lý lịch khoa học

ThS. Trần Thị Phương Thảo

Giảng Viên

Lý lịch khoa học

 

 

 

 

 

 ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

ThS. Lê Thùy Trang

Trưởng BM Tài Chính Doanh Nghiệp

Lý lịch khoa học

ThS. Bùi Văn Thụy

Trưởng bộ môn Ngân hàng

Lý lịch khoa học

 

 

ThS. Trần Văn Quyền

Giảng Viên

Lý lịch khoa học

ThS. Nguyễn Ngọc Thị Kim Loan

Giảng Viên

Lý lịch khoa học

 

 

ThS. Hoàng Thị Quỳnh Anh

Giảng Viên

Lý lịch khoa học

 

 

 

 

 

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  208,931       2/693