Nghiên cứu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Nghiên cứu


Lợi ích và rủi ro khi ứng dụng điện toán đám mây vào phần mềm kế toán đối với các Doanh nghiệp trong gian đoạn hiện nay

TÓM TẮT: 

Với sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật công nghệ cao thì hiện nay việc ứng dụng điện toán đám mây vào hoạt động kế toán của doanh nghiệp đang là một trong những xu hướng hiện đại. Với những lợi ích to lớn mà nó mang lại giúp cho doanh nghiệp có một không gian lưu trữ tài liệu rộng rãi, bảo mật, được nâng cấp, cập nhật thường xuyên, thân thiện với môi trường….thuận tiện trong trao đổi công việc giữa nhân viên trong cùng một phòng, giữa các phòng ban và giữa doanh nghiệp với khách hàng.

Từ khóa: điện toán đám mây, kế toán đám mây, phần mềm, tính kịp thời, doanh nghiệp

Lê Thủy Tiên (2020)

Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, tháng 4 năm 2020.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  194,556       1/619