Tin tức & Sự kiện

Khoa TCKT: Họp đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra ngành Tài chính –Ngân hàng, khóa 2021.

Sáng ngày 06 tháng 2 năm 2023, tại phòng B203, Cơ sở 1, Trường Đại học Lạc Hồng, Khoa Tài chính - Kế toán tổ chức họp khoa.

Buổi họp có sự tham dự của TS. Nguyễn Quốc Huy - Trưởng Khoa, TS. Nguyễn Văn Hải - Phó Trưởng Khoa, ThS Bùi Văn Thụy – Trưởng bộ môn Ngân hàng, ThS Trần Văn Quyền – Trưởng bộ môn Tài chính doanh nghiệp và cùng toàn thể Quý Thầy cô là giảng viên trong khoa.

Toàn cảnh buổi họp

Thầy Lê Nguyên Giáp đưa ra ý kiến thảo luận

Cô Hoàng Thị Quỳnh Anh đưa ra ý kiến thảo luận

Nội dung buổi họp nhằm đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra ngành Tài chính – Ngân hàng với dữ liệu thu thập trong 3 kỳ, kết quả cho thấy dữ liệu thu thập được là 60 CLO trong đó có 54 CLO đạt, 6 CLO chưa đạt. Những môn chưa đạt được các thành viên tham dự đưa ra các nguyên nhân và phân tích chúng. Thông qua kết quả, các thầy cô phụ trách các môn học cần rà soát lại đề cương, phương pháp giảng dạy và có kế hoạch nhằm cải tiến giúp sinh viên đạt kết quả môn học tốt nhất. Đây là cơ sở giúp Khoa Tài chính – Kế toán hoàn thiện chương trình đào tạo của mình, giúp sinh viên hoàn thiện các kỹ năng, kiến thức, thái độ và đạt được các chuẩn đầu ra mà chương trình đưa ra.

Buổi họp kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

Khoa Tài chính - Kế toán

TCKT, FFA, LHU, PLO, CLO


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        1,951,364       1/273