Tin tức & Sự kiện

Khoa Tài chính – Kế toán tổ chức Hội đồng Đánh giá Khóa luận tốt nghiệp năm học 2022-2023

Vào lúc 7h30, sáng ngày 10 tháng 11 năm 2022, Khoa Tài chính – Kế toán tổ chức Hội đồng Đánh giá Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 2019 ngày và Hệ hoàn chỉnh, liên thông. Hội đồng đánh giá năm nay gồm 5 tiểu ban tại phòng B401, B402, B403, B404 và B405.

Tại buổi đánh giá, Anh chị sinh viên đã trình bày báo cáo khóa luận tốt nghiệp của mình sau một thời gian nghiên cứu, thực tập tại các công ty, ngân hàng trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai và vùng lân cận.

Tại buổi báo cáo, các thành viên viên hội đồng đã đánh giá và góp ý công khai, minh bạch, công bằng. Từ đó, đưa ra những nhận, những góp ý giúp sinh viên hoàn thiện bài của mình hơn nữa.

Buổi đánh giá kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

Dưới đây là mộ số hình ảnh buổi báo cáo.

Thành viên tiểu ban 1

Thành viên tiểu ban 2

Thành viên tiểu ban 3

Thành viên tiểu ban 4

Thành viên tiểu ban 5

Khoa Tài chính - Kế toán

BCKLTN, K2009, KLTN


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        1,951,109       2/273