Tin tức & Sự kiện

Khoa Tài chính - Kế toán tổ chức họp Hội đồng Khoa học

Khoa Tài chính - Kế toán tổ chức họp Hội đồng Khoa học vào lúc 14h00 ngày 10/7/2023 tại phòng B203, cơ sở 1, Đại học Lạc Hồng. Buổi họp nhằm đánh giá, rà soát và điều chỉnh chương trình đào tạo của ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng cho khóa học 2023.

Nhằm đáp ứng sự phát triển và đa dạng hóa ngành nghề trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Khoa đã tiến hành xem xét kỹ lưỡng và điều chỉnh chương trình đào tạo 3 ngành đào tạo của khoa.

Hội đồng Khoa học đã tiến hành xem xét và thảo luận về các nội dung học phần cơ bản và chuyên ngành của ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Nhằm đảm bảo rằng sinh viên sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn, các môn học liên quan đến phát triển kỹ năng cần thiết liên quan đến nghề nghiệp sau này.

Buổi họp đã diễn ra trong không khí nghiêm túc và sôi nổi, với sự tham gia đầy đủ của các thành viên trong Hội đồng Khoa học, giảng viên và đại diện từ các ngành đào tạo. Những ý kiến đóng góp quý báu từ các chuyên gia và giảng viên sẽ được Khoa xem xét và thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo cao nhất cho các sinh viên trong khóa 2023.

Kết thúc buổi họp, Khoa Tài chính - Kế toán tự tin rằng những điều chỉnh về chương trình đào tạo sẽ đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng trong thời gian tới.

Khoa Tài chính - Kế toán

Hội đồng khoa học, TCKT, LHU, FFA


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        2,202,950       1/290