Tin tức & Sự kiện

[TCKT] Sinh hoạt CLB Kế toán định kỳ lần 2

Vào ngày 19/4/2023 lúc 18h00, CLB Kế toán đã tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ với chuyên đề "Các vấn đề cơ bản về sổ sách kế toán trong doanh nghiệp" tại phòng B203. Sự kiện có sự hiện diện của Cô Lê Thủy Tiên - Trưởng bộ môn Hệ Thống Thông Tin kế toán, cùng với diễn giả Bà Huỳnh Vũ Huyền Trân - Kế toán tổng hợp của Công ty Cổ phần Nguồn nhân lực Siêu Việt. Buổi sinh hoạt còn thu hút sự tham gia đông đảo của các sinh viên ngành Kế toán.

Đây là chuyên đề giúp sinh viên hiểu hơn về tầm quan trọng của số sách kế toán trong một tổ chức, doanh nghiệp. kế toán không chỉ giúp doanh nghiệp theo dõi các hoạt động tài chính một cách chặt chẽ mà còn cung cấp thông tin cho các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp như kế toán, quản lý, thuế và kiểm toán. Sổ sách kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc xác định lợi nhuận và tổng thu nhập của doanh nghiệp đồng thời giúp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của các cơ quan quản lý Thuế và tài chính. Việc sử dụng sổ sách kế toán hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp tăng cường sự minh bạch, tăng cường hiệu quả hoạt động và giảm thiểu rủi ro về tài chính.

Với những kiến thức và kỹ năng được tích lũy từ buổi sinh hoạt này sẽ đem lại nhiều kiến thức hữu ích và cụ thể, giúp cho các bạn sinh viên ứng dụng vào thực tế công việc của mình trong tương lai.

Buổi sinh hoạt kết thúc lúc 20h30 cùng ngày.

Khoa Tài chính - Kế toán

CLB kế toán, FFA, KT, TCKT


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        2,202,967       4/294