Tin tức & Sự kiện

Khoa Tài chính – Kế toán tổ chức HĐ báo cáo tiến độ NCKHSV lần 1

Sáng ngày 17 tháng 4 năm 2023, Khoa Tài chính – Kế toán đã tổ chức buổi hội đồng đánh giá báo cáo tiến độ lần 1 cho 20 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên khóa 2020. Trong đó, 14 đề tài thuộc chuyên ngành Kế toán và 6 đề tài thuộc chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng.

Thành viên tiểu ban 1

Buổi đánh giá đã giúp sinh viên nhận biết và ghi nhận những khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu của mình, cũng như định hướng và gỡ rối cho cho sinh viên trong giai đoạn thực hiện nghiê cứu đề tài tiếp theo.

Thành viên tiểu ban 2

Thành viên hội đồng đánh giá cũng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng trong quá trình nghiên cứu để giúp cho các sinh viên hoàn thiện tốt nhất đề tài của mình. Hy vọng những phản biện, góp ý của hội đồng đánh giá sẽ giúp cho các sinh viên khóa 2020 hoàn thành nghiên cứu khoa học của mình một cách tốt nhất.

Toàn cảnh buổi báo cáo

Thành viên và sinh viên tiểu ban TC chụp hình lưu niệm

Buổi đánh giá kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

Khoa Tài chính - Kế toán

NCKH, BCNCKHSV


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        2,202,983       4/286