Tin tức & Sự kiện

Giảng viên Khoa TCKT tham dự chương trình Đại hội Đại biểu Hội Kế toán tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2022-2027.

Sau một thời gian khá dài chuẩn bị, kiện toàn cho việc tổ chức Đại hội Hội Kế toán tỉnh Đồng Nai khóa 2, nhiệm kỳ 2022-2027. Sáng ngày 28/10/2022, tại Khách sạn Đồng Nai, Đại hội Hội Kế toán tỉnh Đồng Nai tổ chức đại hội khóa 2. Hội Hội Kế toán tỉnh Đồng Nai được thành lập đã đáp ứng kỳ vọng của rất nhiều Hội viên và người đang làm công tác kế toán, thuế trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Đại Hội

Thành viên Đoàn Chủ tịch Đại biểu Đại hội

Đến tham dự Đại hội có sự hiện diện của đại biểu đại diện của cơ quan ban ngành tỉnh Đồng Nai, Hội doanh nghiệp Đồng Nai, Hội Xuất nhập khẩu Đồng Nai, Hội doanh nghiệp trẻ Đồng Nai, các Hội viên Hội kế toán tỉnh Đồng Nai, Đại diện đơn vị tài trợ.

Sinh viên Khoa TCKT hỗ trợ Đại hội

Giảng viên, sinh viên Khoa TCKT tham dự Đại hội

Bên cạnh đó, Đến tham dự Đại hội, có sự hiện diện của các Thầy cô Khoa Tài chính – Kế toán, trường Đại học Lạc Hồng. Từ khi Hội Kế toán tỉnh Đồng Nai thành lập, Khoa Tài chính – Kế toán là một đơn vị, thành viên hội luôn đóng góp, xây dựng hội ngày càng phát triển. Đây cũng là cơ hội giúp công tác giảng dạy, nghiên cứu, phân tích và thực hiện các công tác kế toán được thiết thực hơn. Bên cạnh đó, đây cũng là hoạt động giúp sinh viên tiếp cận được môi trường công tác kế toán dễ dàng hơn.

Đại hội kế toán khóa 2 diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

Khoa Tài chính - Kế toán

Hội kế toán, LHU, TCKT


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        1,951,554       1/273