Tin tức & Sự kiện

[TCKT] Sinh hoạt CLB Tài chính

Xuất phát từ những nhu cầu thiết thực của sinh viên, với mục đích là sân chơi tạo điều kiện cho các bạn sinh viên chuyên ngành Tài chính, Khoa Tài chính – Kế toán thành lập và sinh hoạt CLB Tài chính được thành lập nhằm các mục đích sau:

 1. - CLB Tài chính góp phần nâng cao chất lượng học và tự học của sinh viên Khoa Tài chính – Kế toán, ĐH Lạc Hồng. Giúp sinh viên củng cố, tổng hợp và nâng cao kiến thức chuyên môn, sở thích, tiếp cận và biết vận dụng vào cuộc sống. Tạo điều kiện để sinh viên đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề cụ thể mà chuyên môn đặt ra, thuộc các lĩnh vực: ngân hàng, chứng khoán,…
 2. - CLB Tài chính cung cấp môi trường cho sinh viên năng động sáng tạo thông qua các hình thức tổ chức như: nghiên cứu khoa học, đầu tư chứng khoán, phân tích biến động thị trường,…
 3. - CLB Tài chính định hướng và thúc đẩy phong trào tự học, tự nghiên cứu trong sinh viên, bằng cách vận dụng các kiến thức Tài chính, kế toán, kinh tế đã học vào các tình huống thực tế.
 4. - CLB Tài chính là cầu nối giao lưu giữa giảng viên và sinh viên, cũng là nơi chia sẻ kinh nghiệm thực tế cho các bạn sinh viên.

Câu lạc bộ Tài chính tổ chức chuỗi hướng dẫn và định hướng nghiên cứu khoa học cho sinh viên ngành Kế toán với 3 chủ đề trong các ngày 15, 17 và 22 tháng 6 năm 2022, bao gồm:

 1. - Hướng dẫn thu thập dữ liệu tài chính tại các doanh nghiệp và ngân hàng.
 2. - Hướng dẫn xử lý số liệu thu thập bằng phần mềm SPSS.
 3. - Hướng dẫn trình bày báo cáo kết quả xử lý số liệu và viết bài báo khoa học.
 4. - Chuỗi sinh hoạt đã được các bạn sinh viên thuộc đối tượng nghiên cứu khoa học đón nhận, tham gia một cách tích cực. Hy vọng đây là hoạt động giúp sinh viên hoàn thiện đề tài và đạt kết quả cao nhất.

Dưới đây là là một số hình ảnh chuỗi sinh hoạt.

Khoa Tài chính-Kế toán

CLB Tài chính, LHU, FFA, TCKT


   © 2021 Đại học Lạc Hồng
     1,951,356       1/273