Tin tức & Sự kiện

[TCKT] Sinh hoạt CLB Kế toán

Xuất phát từ những nhu cầu thiết thực của sinh viên, với mục đích là sân chơi tạo điều kiện cho các bạn sinh viên chuyên ngành Kế toán phát huy khả năng, góp phần nâng cao chất lượng học tập, tạo môi trường trao đổi, học tập, rèn luyện kỹ năng ứng dụng vào hoạt động nghiên cứu khoa học và công việc thực tiễn. Khoa Tài chính – Kế toán thành lập và sinh hoạt CLB Kế toán định kỳ.

Câu lạc bộ Kế toán tổ chức chuỗi hướng dẫn và định hướng nghiên cứu khoa học cho sinh viên ngành Kế toán với 3 chủ đề trong các ngày 14, 16 và 21 tháng 6 năm 2022, bao gồm:

  1. - Hướng dẫn thu thập dữ liệu kế toán tại các doanh nghiệp.
  2. - Hướng dẫn xử lý số liệu thu thập bằng phần mềm SPSS.
  3. - Hướng dẫn trình bày báo cáo kết quả xử lý số liệu và viết bài báo khoa học.

Chuỗi sinh hoạt đã được các bạn sinh viên thuộc đối tượng nghiên cứu khoa học đón nhận, tham gia một cách tích cực. Hy vọng đây là hoạt động giúp sinh viên hoàn thiện đề tài và đạt kết quả cao nhất.

Dưới đây là một số hình ảnh chuỗi sinh hoạt.

Khoa Tài chính-Kế toán

CLB, Ketoan, LHU, FFA, TCKT


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        1,951,540       1/273