Tin tức & Sự kiện

Khoa Tài chính - Kế toán tổ chức họp Hội đồng Khoa học khoa

Chiều ngày 25 tháng 4 năm 2022, tại phòng họp 1, Cơ sở 1, Trường Đại học Lạc Hồng, Khoa Tài chính - Kế toán tổ chức họp Hội đồng Khoa học khoa.

Buổi họp có sự tham dự của TS. Nguyễn Quốc Huy - Trưởng Khoa, TS. Nguyễn Văn Hải - Phó Trưởng Khoa và cùng toàn thể Quý Thầy cô trong Hội đồng Khoa học khoa.

Nội dung buổi họp nhằm hoàn thiện chương trình giáo dục đại học niên khóa 2022 - 2026 trên cơ sở thống nhất góp ý chuẩn đầu ra từ doanh nghiệp, giảng viên và cựu sinh viên ngày 15/4/2022. Đây là cơ sở giúp Khoa Tài chính – Kế toán hoàn thiện chương trình đào tạo của mình, giúp sinh viên hoàn thiện các kỹ năng, kiến thức và thái độ của mình.

Buổi họp kết thúc lúc 15h30 cùng ngày.

Dưới đây là hình ảnh buổi họp:

Khoa Tài chính - Kế toán

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        1,704,061       1/185