Tin tức & Sự kiện

[TCKT] Khoa TCKT tổ chức hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp hệ liên thông, hoàn chỉnh kiến thức.

Buổi báo cáo khóa luận tốt nghiệp, do Khoa Tài chính Kế toán tổ chức, đã diễn ra thành công vào ngày 27/5/2023 tại phòng B402 và B403. Hội đồng nhằm đánh giá 26 khóa luận tốt nghiệp của sinh viên lớp liên thông, hoàn chỉnh ngành Kế toán.

Thành viên tiểu ban 1

Buổi báo cáo đã tập trung vào việc đánh giá chất lượng khóa luận và quá trình thực tập tại doanh nghiệp. Các khóa luận tốt nghiệp mang tính chuyên sâu và đa dạng, với các chủ đề liên quan đến kế toán, kiểm toán. Sinh viên đã có cơ hội trình bày các nghiên cứu của mình trước hội đồng đánh giá.

Thành viên tiểu ban 2

Buổi báo cáo không chỉ giúp đánh giá thành tích học tập, mà còn tạo cơ hội cho sinh viên thể hiện năng lực chuyên môn và kỹ năng giao tiếp. Các thành viên đã phản hồi và đánh giá chuyên sâu, giúp sinh viên nhận ra điểm mạnh và những nội dung cần cải thiện trong khóa luận của mình.

Anh chị sinh viên báo cáo tại tiểu ban 1

Anh chị sinh viên báo cáo tại tiểu ban 2

Buổi báo cáo khóa luận tốt nghiệp đã tạo cơ hội quý báu cho sinh viên thể hiện khả năng nghiên cứu và tiếp cận với những ý kiến thành viên hội đồng. Đây là bước quan trọng trong sự nghiệp học tập của các sinh viên và đóng góp vào sự phát triển hơn nữa ngành nghề của mình.

Thành viên hội đồng và sinh viên chụp hình tại tiểu ban 2

Khoa Tài chính - Kế toán

LHU, TCKT, FFA, KLTN, BCTN, khóa luận tốt nghiệp


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        2,202,979       1/294