Tin tức & Sự kiện

Khoa Tài chính – Kế toán tổ chức HĐ báo cáo tiến độ NCKHSV lần 2

Nhằm đánh giá và ghi nhận những khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên khóa 2019, vào áng ngày 26 tháng 9 năm 2022 Khoa Tài chính – Kế toán tổ chức hội đồng đánh giá báo cáo tiến độ lần 2.

Toàn cảnh buổi báo cáo

Thành viên tiểu ban 1

Hội đồng đánh giá 23 đề tài thuộc 2 chuyên ngành: Kế toán, Tài chính – Ngân hàng. Buổi đánh giá đã góp phần định hướng, cũng như gỡ rối cho sinh viên trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của mình.

Thành viên tiểu ban 2

Bên cạnh đó, thành viên hội đồng cũng chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng trong quá trình thu thập, xử lý số liệu. Hy vọng những phản biện, góp ý của hội đồng sẽ giúp ích cho các bạn sinh viên hoàn thiện tốt nhất nghiên cứu của mình.

Hội đồng đánh giá kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

Khoa Tài chính – Kế toán

NCKHSV, FFA, LHU, NCKH


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        1,951,497       2/274