Tin tức & Sự kiện

Khoa Tài chính- Kế toán tổ chức Hội đồng đánh giá Báo cáo tốt nghiệp

Khoa Tài chính- Kế toán tổ chức Hội đồng đánh giá Báo cáo tốt nghiệp đối với sinh viên thực tập từ ngày 01/07/2018 đến 30/11/2018

Báo cáo tốt nghiệp sinh viên là một trong các hoạt động thường niên của Khoa nhằm đánh giá quá trình thực tập của sinh viên tại doanh nghiệp. Quá trình thực tập giúp cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các đơn vị. Từ đó có điều kiện tiếp cận thực tế các nội dung đã học ở giảng đường đại học để sinh viên có thể làm việc được ngay sau khi tốt nghiệp.

Để đánh giá kết quả thực tập của sinh viên sau thời gian 5 tháng thực tập tại doanh nghiệp. Ngày 08/12/2018, Khoa Tài chính– Kế toán tổ chức Hội đồng đánh giá Báo cáo tốt nghiệp cho sinh viên thực tập tại phòng B201.

Trong buổi báo cáo, các bạn sinh viên nhìn chung đã vận dụng tốt kiến thức chuyên môn đã học kết hợp thực tập tại doanh nghiệp để lần lượt trình bày bài báo cáo của mình, lắng nghe nhận xét đánh giá từ Hội đồng và trả lời câu hỏi. Hội đồng đã làm việc một cách nghiêm túc và theo đúng quy định của nhà trường.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Khoa Tài Chính - Kế Toán

TCKT, BCTN